ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


2018

Γενικές Οδηγίες – Χρήσιμες Πληροφορίες

Κατασκηνωτικές περίοδοι:
Α΄ Περίοδος: 18 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου
Β΄ Περίοδος: 2 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου
Γ΄ Περίοδος: 16 Ιουλίου έως 28 Ιουλίου


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Δικαίωμα Εγγραφής έχουν όσα παιδιά, γεννήθηκαν από το 2005 έως το 2009.
Προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα παιδιά  των κατοίκων της Ν.Ιωνίας, κατόπιν όσα παιδιά φοιτούν σε σχολεία της Ν.Ιωνίας και τέλος παιδιά που κατοικούν και φοιτούν σε άλλες περιοχές.
                                                                    
 Το κόστος συμμετοχής ανά κατασκηνωτή περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ
Παιδιά κατοίκων Ν.Ιωνίας
                   50 ευρώ
Μαθητές σχολείων Ν.Ιωνίας
                   50 ευρώ
Παιδιά τρίτεκνων ή πολυτέκνων
                   25 ευρώ
*Παιδιά κατοίκων άλλων περιοχών ή μαθητών σχολείων άλλης περιοχής
                  200 ευρώ

* Οι αιτήσεις παιδιών που δεν κατοικούν στη Ν.Ιωνία και δεν φοιτούν σε σχολεία της Ν. Ιωνίας θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας των κανονικών εγγραφών κάθε περιόδου και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δυνατότητα επιστροφής της οικονομικής συμμετοχής υπάρχει ΜΟΝΟ σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης της συμμετοχής και πάντως πριν την αναχώρηση των παιδιών και έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

Γενικeς Οδηγiες – χρησιμες πληροφορiες

   ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές θα γίνονται  στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας,  Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου, 08.30 έως 13.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται παρακάτω και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Δεν θα αναγνωριστεί καμία λίστα που έχει συνταχθεί από πριν. Κατά τις εγγραφές θα ληφθεί υπόψη και το φύλο των κατασκηνωτών ανάλογα με τις δυνατότητες φιλοξενίας στους οικίσκους.

Οι αριθμοί προτεραιότητας θα δίνονται από τις 8.00 π.μ. στο Θυρωρείο-Είσοδο του Δημαρχείου.
Για κάθε μία εγγραφή απαιτείται ένας αριθμός προτεραιότητας.

Η εγγραφή του παιδιού γίνεται υποχρεωτικά από τον έναν από τους δυο γονείς και σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για την Α’ Περίοδο :  4 & 5 Ιουνίου
Για την Β’ Περίοδο:   6 & 7 Ιουνίου
Για την Γ’ Περίοδο:   8 & 11 Ιουνίου

Οι εγγραφές για κάθε περίοδο ολοκληρώνονται μόλις καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις.
Οι θέσεις θα δίνονται με τυχαία σειρά ανάλογα με την εγγραφή και το πούλμαν.

Εάν με τη λήξη των εγγραφών συνεχίσουν να υπάρχουν κενές θέσεις, οι εγγραφές θα γίνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία - 2οςόροφος.
                                    

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά την εγγραφή θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

1.       ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αναφέρει τα βασικά στοιχεία του Κατασκηνωτή, το οποίο συμπεριλαμβάνει την υπεύθυνη δήλωση Γονέα ή Κηδεμόνα (παρέχεται στο παρόν έντυπο).
* Το δελτίο συμμετοχής θα πρέπει να είναι ήδη συμπληρωμένο κατά την ημέρα της εγγραφής

2.       ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από Ιατρό.ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ πρέπει να είναι πρόσφατο.

3.       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 2018

4.       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (μόνο για τα παιδιά που δεν είναι κάτοικοι αλλά φοιτούν σε σχολείο του Δήμου).

5.       ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Ε.Κ.Ο. ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  στο όνομα του γονέα για επιβεβαίωση του τόπου κατοικίας  του ή μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο θα είναι σε ισχύ.  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΗ). ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΤΗ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.


            ΠΡΟΣΟΧΗ : ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ

Κυριακή 10:00 έως 17:00
Την ημέρα του επισκεπτηρίου μεταβαίνει –με οικονομική συμμετοχή των ενδιαφερόμενων-πούλμαν από τη Νέα Ιωνία στο Αλεποχώρι στις 09:00 και αναχωρεί για επιστροφή στη Ν.Ιωνία στις 16:00.
Κρατήσεις θέσεων στο πούλμαν γίνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα : 2102777198-2102723675.
Για τη δεύτερη εβδομάδα κάθε περιόδου, το επισκεπτήριο είναι την Τετάρτη το απόγευμα από τις 17:00 ως τις 19:00.

Προσοχή:

-         Οι γονείς δεν επιτρέπεται να προμηθεύουν τα παιδιά με τρόφιμα και γλυκά που αλλοιώνονται
-         Γονέας που επιθυμεί να παραλάβει παιδί άλλου γονέα θα πρέπει να προσκομίζει έγγραφη και επίσημα επικυρωμένη εξουσιοδότηση

 Τηλέφωνα ανάγκης: 2296053130-2296053131-Fax: 2296053130