ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Γενικές Οδηγίες – χρησιμες πληροφορίες
Δικαίωμα Εγγραφής έχουν όσα παιδιά, γεννήθηκαν από το 2003 έως το 2007.
Προτεραιότητα εγγραφής έχουν τα παιδιά  των κατοίκων της Ν.Ιωνίας, κατόπιν όσα παιδιά φοιτούν σε σχολεία της Ν.Ιωνίας και τέλος παιδιά που κατοικούν και φοιτούν σε άλλες περιοχές.
                                                                    
 Το κόστος συμμετοχής ανά κατασκηνωτή περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ
      ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Παιδιά κατοίκων Ν.Ιωνίας
                   50 ευρώ
Μαθητές σχολείων Ν.Ιωνίας
                   50 ευρώ
Παιδιά τρίτεκνων ή πολυτέκνων
                   25 ευρώ
*Παιδιά κατοίκων άλλων περιοχών ή μαθητών σχολείων άλλης περιοχής
                  200 ευρώ


* Οι αιτήσεις παιδιών που δεν κατοικούν στη Ν.Ιωνία και δεν φοιτούν σε σχολεία της Ν. Ιωνίας θα γίνονται δεκτές μετά το πέρας των κανονικών εγγραφών κάθε περιόδου και εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δυνατότητα επιστροφής της οικονομικής συμμετοχής υπάρχει ΜΟΝΟ σε περίπτωση έγκαιρης ακύρωσης της συμμετοχής και πάντως πριν την αναχώρηση των παιδιών και έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου.

                                                          
   ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές θα γίνονται  στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας,  Αγίου Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου,
8.30 π.μ. έως 1 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται παρακάτω και θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας. Δεν θα αναγνωριστεί καμία λίστα που έχει συνταχθεί από πριν.

Οι αριθμοί προτεραιότητας θα δίνονται από τις 8.00 π.μ. στο Θυρωρείο-Είσοδο του Δημαρχείου.
Για κάθε μία εγγραφή απαιτείται ένας αριθμός προτεραιότητας

Η εγγραφή του παιδιού γίνεται υποχρεωτικά από τον έναν από τους δυο γονείς και σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος θα γίνεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (με επικυρωμένο έγγραφο εξουσιοδότησης).


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για την Α’ Περίοδο :  6 & 7 Ιουνίου
Για την Β’ Περίοδο:   8, 9 & 10 Ιουνίου
Για την Γ’ Περίοδο:  13 & 14 Ιουνίου

Οι εγγραφές για κάθε περίοδο ολοκληρώνονται μόλις καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις.

Εάν με τη λήξη των εγγραφών συνεχίσουν να υπάρχουν κενές θέσεις, οι εγγραφές θα γίνονται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, Βοσπόρου 121, Καλογρέζα - 3ος και 4ος  όροφος.
                                    
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κατά την εγγραφή θα πρέπει να έχετε μαζί σας:

1.       ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που αναφέρει τα βασικά στοιχεία του Κατασκηνωτή, το οποίο συμπεριλαμβάνει την υπεύθυνη δήλωση Γονέα ή Κηδεμόνα (παρέχεται στο παρόν έντυπο).

2.       ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από Ιατρό.ΠΡΟΣΟΧΗ : ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ πρέπει να είναι πρόσφατο.

3.       ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 2015

4.       ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (μόνο για τα παιδιά που δεν είναι κάτοικοι αλλά φοιτούν σε σχολείο του Δήμου).

5.       ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Ε.Κ.Ο. ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  για επιβεβαίωση του τόπου κατοικίας  του γονέα. Σε περίπτωση, που δεν υπάρχει λογαριασμός, γίνεται δεκτό, οποιοδήποτε έγγραφο, που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας Σε περίπτωση φιλοξενίας, αντίγραφο του Εντύπου Ε1, της Εφορίας, στο οποίο αναγράφεται η φιλοξενία.


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.

Για τη σωστή λειτουργία της Κατασκήνωσης, καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα. Όσοι γονείς επιθυμούν να δώσουν στο παιδί τους κινητό, αυτό θα παραδοθεί με την άφιξη στο χώρο, στη Γραμματεία της Κατασκήνωσης και θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τους Κατασκηνωτές, τις προκαθορισμένες ώρες επικοινωνίας. Για τη χρήση ή την απώλειά κινητών που δεν έχουν παραδοθεί στη Γραμματεία, η Κατασκήνωση δεν φέρει καμία ευθύνη.
 Η επικοινωνία γονέων, μέσω της Γραμματείας, είναι από 19:00 – 21:00 καθημερινά και γίνεται από τα παιδιά προς τους γονείς.

Επισκεπτήριο
Κυριακή 10:00 έως 17:00. Την ημέρα του επισκεπτηρίου, αναχωρεί πούλμαν από τη Νέα Ιωνία, για το Αλεποχώρι στις 9 π.μ. με ώρα αναχώρησης από το Αλεποχώρι στις 4 μ.μ.. Θέσεις κρατούνται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου, στα τηλέφωνα: 2102777198 - 2723675. Όλα τα έξοδα, βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους. Τη 2η εβδομάδα, το επισκεπτήριο είναι κάθε απόγευμα από της 5 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.
Προσοχή: Όχι τρόφιμα και γλυκά που αλλοιώνονται.
Τηλέφωνα Ανάγκης  2296053130 – 2296053131


Προσοχή: Δεν προμηθεύουμε στο παιδί μας, τρόφιμα και γλυκά που αλλοιώνονται.Τηλέφωνα Ανάγκης  2296053130 – 2296053131